Regler for udtagelse til landshold

Fridykkerudvalget under DSF bruger dette forum til at kommunikere med alle fridykkerinteresserede i Danmark.
Du er velkommen til at stille spørgsmål her - vi vil svare tilbage så snart vi kan.

Regler for udtagelse til landshold

Indlægaf Jesper Stechmann » 23 dec 2013, 19:23

Retningslinjer for udtagelse af atleter til landsholdet. Samt roller og arbejdsopgaver for kaptajn/coach og atleter under VM
Fridykkerudvalget under DSF

Støtte
Max. udvalgsstøtte til et mesterskab er på DKK 10.000 pr atlet eller kaptajn/coach. Der tages ikke hensyn til udgiftsforskelle for atleter eller kaptajn/coach. Støtten fordeles med lige stor del til alle udtagne atleter og kaptajn/coaches.
Til individuelle VM:
0. Fire måneder før første officielle dag til det pågældende VM - skal atleter der ønsker at komme i betragtning til at komme med til vm - med eller uden støtte - tilkendegive dette via kommunikation til udvalget - det er blandt disse at udtagelsen sker.
1. De tre bedste i hver disciplin udtages og er dermed støtteberettiget
2. De udtages tre måneder før første officielle dag til det pågældende VM
3. De udtages på de officielle resultater fra den pågældende organisation der er opnået i kalenderåret inden VM året og frem til tre måneder før første konkurrencedag.
4. Udover at være blandt de tre bedste – skal man opfylde performancekravet for at få tildelt støtte.
5. Udvalget kan udtage Atleter tættere på VM og afvige fra kvalifikationsperioden OG performancekrav HVIS der er overskud i budgettet ( overskud i budgettet kan opstå hvis der er penge tilovers efter at normalt udtagne atleter og evt coach har fået max støtten til det pågældende mesterskab) Exceptionelle resultater EFTER kvalifikationsperiodens udløb kan ikke bruges som grund til at udtage en ATLET
Til hold VM
0. Fire måneder før første officielle dag til det pågældende VM - skal atleter der ønsker at komme i betragtning til at komme med til vm - med eller uden støtte - tilkendegive dette via kommunikation til udvalget - det er blandt disse at udtagelsen sker.
1. For at et landshold – kan få støtte - skal holdets primære atleter(uden reserve) samlet set opfylde performance kravet. Det er altså holdets samlede points der skal opfylde performance kravet.
2. De udtages tre måneder før første officielle dag til det pågældende VM
3. De udtages på de officielle resultater fra den pågældende organisation der er opnået i kalenderåret inden VM året og frem til tre måneder før første konkurrencedag.
4. I de tilfælde at der ikke er atleter til at udtage et hold - kan udvalget udtage atleter tættere på VM end de tre måneder - samlet set skal dette nye hold også opfylde performancekravet

Kaptajn og Coach
Der tilstræbes altid at udtage erfarne kaptajn og coach med til HoldVM – disse kan også være reserver
Samt som minimum at udtage een coach/kaptajn til individuel DybdeVM -Til Individuel pool VM må atleterne coache hinanden da der ikke er den samme logistik og tidsforbrug ved at være coach/atlet
Kaptajn og Coach vælges af udvalget - Kaptajn og Coach skal på lige fod med atleter udtages tre måneder før første konkurrencedag. Der udtages een Kaptajn og een coach til HOLD VM. Reserverne indgår som coaches/hjælpere når det endelige hold er sat. På den måde vil der være op til fire hjælpere til de seks atleter.
Såfremt der ikke er udtaget en decideret kaptajn skal der vælges en der tager kaptajnens rolle overfor organisationen. Det er at foretrække at det er coach eller en reserve der påtager sig kaptajn rollen.

Kaptajn og Coach fokuserer på hvert sit hold(herre/kvinde)

Reserverne - Hold VM
Der udtages en reserve pr. køn – og disse udtages efter ranking. Reserverne indgår ikke i beregning af performancekrav. Reserverne indgår som aktive hjælpere - coaches når de endelige Atleter er fastsat - senest dagen før første konkurrencedag - og fortsætter som sådanne resten af VM perioden. Der skal dog arbejdes på at de kan være startere til konkurrencerne hvis de ønsker det.
Manglende elite – Hold VM
Hvis vi ikke kan sende både et kvinde og herrehold af sted – med støtte – skal der arbejdes på at få en elite opbygget for det køn der ikke har atleter der er stærke nok til at samle et landshold der opfylder performancekravet. Dette kan betyde ændringer i budgettet.
Hvis tre atleter af et køn der IKKE er kvalificeret til et Hold VM via performancekrav – selv ønsker at finansiere deres deltagelse kan de godt blive godkendt af udvalget som et landshold og blive tilmeldt stævnet.

Performancekravet
Beregnes en gang om året – i starten af året når alle resultater fra foregående år formodes at være indberettet til rankingdatabasen.
Der medregnes resultater fra den organisation der konkurreres under.
Performancekravet som man skal opnå er:
For dybdedisciplinerne: 110 % af gennemsnittet af alle resultater i de relevante dybdediscipliner.
For pooldisciplinerne: 130 % af gennemsnittet af alle resultater i de relevante pooldiscipliner
Performancekravet vurderes primo hvert år af udvalget – med henblik på evt. op eller nedjustering af kravene

Ekstrapladser til VM – udover de der er udtaget med støtte
Nogle arrangører åbner op for flere atleter end de tre bedste i en disciplin – bl.a via wildcardordningen og nogle gange flere end 3 atleter pr. disciplin –
Udvalget vil gerne støtte op om dette ved at udvide antallet der kan stille op – således at atleter der ikke er blandt de tre bedste kan komme med på evt. ekstra pladser.
De tilbydes pladserne i rækkefølge efter de officielle resultater fra den pågældende organisation der er opnået i kalenderåret inden VM året og frem til tre måneder før første konkurrencedag.
Hvis der ikke er atleter MED resultater der ønsker at komme med i denne pulje af ekstra atleter kan der tilbydes deltagelse til atleter der endnu ikke har officielle resultater – men som udviser stor entusiasme for sporten. Disse udvælges af udvalget
Atleter der kommer med på disse ekstrapladser modtager ikke tilskud.

Andre krav
Der stilles krav om medlemskab af DSF for at blive udtaget til landsholdet
Arrangøren af VM kan stille krav som den enkelte atlet må opfylde

Indskiftning af reserve - kun ved HOLDVM
1. Ved Sygdom/Skade
Reserven kan tages ind til erstatning af en af de primært udtagne atleter- HVIS en af disse bliver syg/skadet.
Den enkelte atlet skal under hele VM oplyse om egen oplevet helbredstilstand til Coach og Kaptajn - samt eventuelle tilstande der kan have negativ indflydelse på performance.
Kaptajn og Coach - skal i samarbejde vurdere alle atleternes helbredstilstand - og ved mistanke om sygdom/skade - tage en snak med den enkelte atlet og evt tage beslutning om at en reserve skal sættes ind - med begrundelse i Sygdom/skade.
Det er Kaptajnen der tager den endelige beslutning.

2. Ved manglende performance under træning.
Især dybdedykningen kan være vanskeligt at ramme performanceniveauet - da f.eks trykudligningsproblemer kan ramme en atlet. Hvis en atlet under træningen til en af disciplinerne slet ikke kan få det til at fungere - kan Kaptajnen og Coachen beslutte at sætte en velperformende reserve ind i stedet, HVIS det er sandsynligt at den samlede pointhøst vil overstige det den oprindeligt udtagne atlet ville kunne præstere.
Det er Kaptajnen der tager den endelige beslutning.

3. En atlet kan selv melde fra
- enten pga. skade, sygdom eller anden grund som atleten mener har så stor negativ betydning for performance at en reserve ville kunne opnå flere points. Atleten tager den endelige beslutning.

Opgaver for Kaptajn og Coach under VMs
Kaptajn og Coach tilrettelægger træninger og aktiviteter for atleterne - der sigter mod det bedst mulige resultat til konkurrencerne.
Kaptajn og Coach har således fuld råderet over atleternes tid - og kan fastlægge de træninger og møder som de anser for nødvendige. Der tages selvfølgelig hensyn til den enkelte atlets egne ønsker om hvile mm.
Et program for VM træningen skal udarbejdes og kommunikeres til atleterne, så snart der er mulighed for det. Programmet kan selvfølgelig ændres efter behov.
Det er også kaptajn og coach der har ansvar for tilmeldingen og koordinering af en evt. fælles indkvartering hvis muligt.
Samtidig er det også kaptajn og coach der står for kommunikationen og et så højt som muligt informationsniveau under VM under de givne omstændigheder.

Familie, kærester mm. i VM lejren.
Det forventes at alle på holdet - Atleter, reserver, kaptajn og coaches er 100 procent fokuseret på holdindsatsen ved VM og ser konkurrencen og gode resultater som det helt overskyggende mål ved at være med til VM
Noget at det der bærer et hold igennem en holdindsats er holdånden - en lyst til at bruge tid sammen med sine med atleter også uden for selve konkurrencetiderne - det er også mellem dykkene at der findes motivation, sammenhold og holdånd. En familie kan ofte komme til at føle sig “lidt udenfor” i denne sammenhæng hvis interessen for fridykningen ikke er på linje med resten af lejrens. Dette skal tages in mente når Kaptajn, Coaches, Reserver eller Atleter overvejer at bringe familie med til VM.

Coach og Kaptajns opgaver før VM
Så snart der er overblik hvilke atleter der skal med til VM (eller måske skal med) så tidligt som 4 måneder før bør Coach og kaptajn tage initiativ til kommunikation med de pågældende atleter. Tage initiativ til en træningssamling (optimalt) eller anden en mulighed for at de kan få noget hjælp og sparring i deres træning hvis der er behov for det.
På samme måde som det er vigtigt at atleterne forbereder sig skal coach og kaptajn også forberede sig ved at have styr på at alle atleter træner og han en plan med deres træning der kan sikre det ønskede niveau - en anden vigtig del af forberedelsen for coach og kaptajn handler om at få styr på så meget logistik som muligt omkring selve konkurrencen.

Efter VM
Der skal evalueres på forløbet efter hvert Hold VM. At tage til et VM er en stor og kompleks opgave og et godt resultat skabes i høj grad ved at man er dygtigt til at kommunikere, skabe god stemning, arrangere, sikre gode rammer, træne, forberede sig, hvile foruden rent faktisk at holde vejret.
Der skal derfor evalueres på de forskellige parametre efter VM. Fridykkerudvalget tager initiativ til dette.
Jesper Stechmann

Aida Dommer
Fridykker Instruktør Træner
http://www.innerdive.dk
http://www.innerdivemalta.com
Brugeravatar
Jesper Stechmann
 
Indlæg: 352
Tilmeldt: 19 jul 2011, 11:19
Geografisk sted: Malta

Re: Generelle regler for udtagelse til landshold

Indlægaf Ken kiriyama » 31 maj 2015, 13:06

Jævnfør Individuelle VM, punkt 5. "Udvalget kan udtage Atleter tættere på VM og afvige fra kvalifikationsperioden OG performancekrav":
Hvad er kriterierne for sådan en udtagelse? Er det de næste på listen, rent resultatmæssigt?
Ken kiriyama
 
Indlæg: 23
Tilmeldt: 18 jul 2011, 23:17
Geografisk sted: Worldwide

Re: Generelle regler for udtagelse til landshold

Indlægaf JesperSchultz » 31 maj 2015, 19:50

Ken kiriyama skrev:Jævnfør Individuelle VM, punkt 5. "Udvalget kan udtage Atleter tættere på VM og afvige fra kvalifikationsperioden OG performancekrav":
Hvad er kriterierne for sådan en udtagelse? Er det de næste på listen, rent resultatmæssigt?


Svaret er ja - det sker efter resultaterne - læs evt. afsnittet "Ekstrapladser til VM – udover de der er udtaget med støtte"
Brugeravatar
JesperSchultz
 
Indlæg: 89
Tilmeldt: 12 feb 2012, 20:53
Geografisk sted: Aalborg


Tilbage til Fridykkerudvalget under DSF

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 1 gæst